Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Σάρδεων κ. Ευαγγέλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
Το Σάββατον, 21ην τ.μ. Νοεμβρίου, ετελέσθη εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω το Μικρόν Μήνυμα επί τη κατά τον παρελθόντα μήνα γενομένη εκλογή του Σεβ. Μητροπολίτου Σάρδεων κ. Ευαγγέλου, ενώπιον των καθευρεθέντων αγίων Αρχιερέων και των Συνοδικών Γραφείων, εν συνεχεία δε ετελέσθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου το Μέγα Μήνυμα και η Ευχαριστία.
Η Αυτού Σεβασμιότης, Μητροπολίτης Σάρδεων, συλλειτουργήσας κατά την εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου μετά της Α. Θ. Παναγιότητος καί χοροσταστήσας την επομένην κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Π.Π. Ναώ, επιστρέφει εις Αμερικήν την προσεχή Δευτέραν, 23ην τ.μ..
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 22α Νοεμβρίου 2020.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Leave a Reply

%d bloggers like this: