Εις μνήνην Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου

 

Εις μνήμην αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου - Εξάψαλμος

Ι. Μητρόπολις Πριγκηποννήσων 
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερον, Σάββατον, 28ην Μαρτίου 2020, επί τη συμπληρώσει δύο ακριβώς ετών από της προς Κύριον εκδημίας του προκατόχου αυτού,αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού,εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου.
Επί δέ του τάφου του μακαριστού Ιεράρχου, ετελέσθη ωσαύτως τρισάγιον, προτροπή της Α. Σεβασμιότητος, υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Τάκου.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ Archives - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO
Προσεπιδηλούται,ότι ο Ποιμενάρχης ημών, ένεκα των εκ της βιουμένης πανδημίας εφαρμοζομένων και εν τη Χώρα ημών προληπτικών μέτρων, δεν ηδυνήθη να προστή, της ανακοινωθείσης επιμνημοσύνου Θ. Λειτουργίας εις μνήμην του προκατόχου αυτού εν Διδυμοτείχω, εις ην πόλιν προσεκλήθη τιμητικώς υπό του επιχωρίου Ιεράρχου κυρίου Δαμασκηνού.
Κύριος ο Θεός αναπαύσαι την ψυχήν αυτού εν χώρα ζώντων!

Εκοιμήθη χθες ο μητροπολίτης Πριγκηποννήσων | δημοκρατία

Leave a Reply

%d bloggers like this: